Bel me nu! 

085-7732188 

Wat is een werkplekonderzoek?

Fysieke klachten kunnen de productiviteit negatief beïnvloeden en zelfs leiden tot verzuim. Wanneer een medewerker op de werkvloer uitvalt, kunnen de kosten voor een bedrijf snel enorm oplopen. Ter voorkoming van fysieke klachten of ter voorkoming van uitval kan een werkplekonderzoek worden gedaan. Het is ook mogelijk om met een werknemer die reeds arbeids-gerelateerde klachten heeft in het re-integratie proces op de werkvloer te begeleiden.

Een werkplekonderzoek is een inventarisatie en observatie van de werkomgeving, werkplek en werkhouding. Niet alleen worden alle risico’s in kaart gebracht, maar ook wordt de werkplek ergonomisch optimaal afgestemd op de medewerker. Na afloop van het werkplekonderzoek ontvangt zowel de werkgever als de werknemer een rapportage met aanbevelingen en praktische adviezen om de fysieke belasting te verlagen en daarmee de werksituatie te optimaliseren.

Bij een werkplekonderzoek combineert de fysiotherapeut/ fysiotherapeut i.o. (m/v) het optimaal instellen van een werkplek met praktisch advies over het verbeteren van werkhouding en -gewoonten.

Het streven is hierbij: bewustwording –> gedragsverandering –> eigen verantwoordelijkheid zodat medewerkers zelf gaan zorgen dat zij hun lichaam efficiënt en effectief voor het werk inzetten.

 

Omschrijving werkzaamheden:

Kan onder andere bestaan uit:

- Observeren werkplek

- Situatieschets huidige werkplek

- Instellen werkplek met beschikbare middelen

- Nieuwe situatieschets